Bestimme die Zahlen!

Ordne richtig zu.
5T + 5H + 3E
5H + 3E
5T + 3E
5T + 3H + 5Z + 3E
5Z + 3E